אתר המסיבות וההיכרויות לקהילה הליברלית - תנאים והגבלות

הסכמה לתנאים
מסמך תנאים והגבלות זה, הוא הסכם שעליך לקבל על מנת להשתמש בשירות האתר SwingersIL.com כפי שנדון להלן. זה חל על כל חשבונות המשתמשים (המונחים "משתמשים" כוללים את כל המשתמשים, חברים פעילים, לא פעילים, חברים בעבר, בהווה ובעתיד). הסכם זה מפרט הן את זכויותיך והן את חובותיך לשימוש בשירות שלנו. חשוב שתקרא אותו בעיון מכיוון שאתה תהיה מחויב מבחינה משפטית לתנאים אלה. מספק את השירות שלה (כהגדרתו להלן) רק למשתמשים בכפוף להסכם זה. על ידי קבלת הסכם זה או על ידי גישה או שימוש בשירות, המשתמשים מסכימים להיות מחויבים להסכם זה (כולל מדיניות הפרטיות). על ידי מילוי בקשתך לחברות ב SwingersIL.com אתה מאשר שקראת את התנאים וההגבלות של החברות, וכי אתה מקבל את התנאים וההגבלות הכלולים כאן, ומסכים לא להפר אותם. משתמשים מאשרים שהסכם זה הוא חוזה בין משתמשים לבין SwingersIL.com, למרות שהוא אלקטרוני ואינו חתום פיזית על ידי משתמשים. SwingersIL.comהוא מסדיר את השימוש שלך בשירות בהתאם לדרישותיך. לSwingersIL.com יש את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך בהודעה, לשנות את הסכם זה ו/או את השירות בכל עת. SwingersIL.com תודיע למשתמשים על כל שינוי מהותי בתוך מסגרת זמן סבירה באמצעות דואר אלקטרוני או באתר שלנו. אם חלק כלשהו מהסכם זה או כל שינוי בשירות אינו מקובל עליך, עליך להפסיק מיד את השימוש שלך בשירות; המשך השימוש בשירות פירושו שהסכמת ואתה מחויב להסכם זה ולכל שינוי שנעשה בו. המשתמשים אחראים לשמירה על סודיות פרטי הכניסה, הסיסמה והחשבון שלך ולכל הפעילויות המתרחשות במסגרת ההתחברות או החשבון שלך. משתמשים לעולם לא יוכלו, בשום פנים ואופן, להעביר או לשתף את חשבונם עם משתמשים אחרים שכן פעולה זו עלולה לגרום להסרת החשבון. אם המשתמשים הם יותר מאדם אחד (לדוגמה: זוג), כל הישויות המעורבות שסומנו בהרשמה אחראיות למדיניות החברה החלה, קבלת כל הסכמת חבר הנדרשת על פי חוק למדיניות כזו, ולהבטחת שכל השימושים בשירותים עומדים בדרישות הרלוונטיות. חוקי פרטיות פדרליים, מדינתיים ו/או בינלאומיים. המשתמש הראשי נחשב למי שמשלם עבור החשבון. על ידי שימוש בשירותים שלנו, משתמשים מאשרים שאתה לפחות בגיל החוקי של המגורים המקומיים. המשתמשים מצהירים שאתה מבין היטב ועומדים בתנאים וההגבלות בהסכם זה. אל תשתמש בשירות שלנו אם אתה מתחת לגיל החוקי. אם נהיה מודעים לכך שאתה משתמש בשירות אם אתה בגיל החוקי, נשבית את חשבונך. SwingersIL.com SwingersIL.com שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לסרב חברות לכל אדם, או להפסיק חברות כלשהן, ללא הודעה מוקדמת, מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק אי ציות של חבר לתנאים ותנאי החברות.

תיאור השירות
SwingersIL.com מספק פלטפורמה של היכרויות, שיתוף פעולה וקהילה מקוונים המאפשרים למשתמשים מרובים להתחבר למשתמשים נוספים בעלי דעות דמות ותחומי עניין משותפים בהסכמה על ידי מתן הכלים המתאימים לעשות זאת. סוג השירותים יהיה תלוי במשתמש בתכנית בתשלום רשום. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע עדכונים או שינויים בשירות שלו מעת לעת. אם כל שינוי עלול לגרום להפחתה בפונקציונליות של השירותים או בתכונותיהם, SwingersIL.com עשויה להודיע לכל המשתמשים באמצעות דואר אלקטרוני או באתר. SwingersIL.com שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את השירות (או כל תכנית שירות) או כל תכונה או פונקציונליות שלו בכל עת ללא הודעה אליך. כל הזכויות, הבעלות והעניין בשירות ובמרכיביו (כולל כל זכויות הקניין הרוחני) יישארו ושייכים בלעדית לSwingersIL.com.

גישה לתוכן האתר ושימוש בשירות
פעולות רבות באתר SwingersIL.com הן בחינם, כמו צפייה בפרסומים של מסיבות, קריאת פורומים, קריאת מאמרים מסוימים. SwingersIL.com שומר לעצמו את הזכות לשנות את הדפים, הזכויות והתכונות הנגישות לחשבונות חינמיים ו/או לא מאושרים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. דפים, זכויות ותכונות אחרות עשויות להיות כפופות לדמי מנוי. הרשמה לחשבון בתשלום היא אופציונלית, וכל החשבונות בתשלום כאלה יוגדרו אוטומטית על בסיס חיוב אוטומטי שיחייב את כרטיס האשראי שלך. לא יהיו החזרים חלקיים עבור ביטולים והפסקות, אולם כל ביטול או סיום כאמור יסיימו כל חיוב עתידי; אין תנאי מינימום. יתר על כן, אם חשבונך נסגר עקב הפרה כלשהי של הסכם זה, או מכל הפרה של מדיניות אחרת של אתר SwingersIL.com אתה מסכים שאין החזרים כספיים עבור חשבונות שהופסקו כאמור. בנוסף, אתה מאשר שSwingersIL.com שומר לעצמו את הזכות לשנות את העמלות שלה מעת לעת לפי שיקול דעתה. אם SwingersIL.com יסיים את חשבונך בגלל שהפרת את ההסכם, לא תהיה זכאי להחזר של כל חלק שלא נוצל מהעמלות. אתה רשאי להשתמש בשירות רק למטרות חוקיות ומורשות, ואין לעשות שימוש לרעה בשירות בכל דרך שהיא. המשתמשים יודיעו מידית ל SwingersIL.com אם נודע לך על פרצת אבטחה הקשורה לשירות. כל תוכנה שעשויה להיות זמינה על ידי/ או בשמו של SwingersIL.com בקשר לשירות, לרבות יישומי SwingersIL.com לנייד, ("תוכנה") מכילה מידע קנייני וסודי המוגן על ידי קניין רוחני וחוקים אחרים. בכפוף לתנאים ולהגבלות של הסכם זה SwingersIL.com מעניקה לך רק רישיון אישי, שאינו ניתן לרישיון משנה ולא בלעדי להשתמש בקוד האובייקט של תוכנה כלשהי אך ורק בקשר עם השירות. כל זכויות שאינן מוענקות במפורש כאן שמורות. SwingersIL.com שומר לעצמו את הזכות להשתמש בשם המשתמש ובמיקום כהפניה באתר שלנו למטרות שיווק וקידום מכירות. SwingersIL.com עשוי גם להשתמש בשם משתמש ובחברה כדי לקדם צרכנים פוטנציאליים. אנו באתר זה נעשה מאמצים רבים למנוע מעברייני מין להצטרף. ברגע שאנו קובעים את הסטטוס של משתמש כעבריין מין, אנו מסירים מיד את החשבון ואת כל המידע שבו. אם אתה נתקל בחשבון שעשוי להיות שייך לעבריין מין מורשע, אנא דווח על כך ואנו נבדוק את המידע.

זכויות נתוני משתמש ואחריות קשורות
"נתוני משתמש" פירושם כל נתון ותוכן שהועלו, פרסמו או זמינים באמצעות השירותים על ידי המשתמשים. "נתוני משתמש" כוללים קבצים שהועלו, כל התוכן בקבצים שהועלו, מידע פרופיל, תקשורת פנים אתר וכל דבר אחר שאתה מזין או מעלה לשירות. על מנת שנוכל לספק לך את השירות, אנו דורשים זכויות מסוימות ביחס לנתוני המשתמש. כגון, שידור, אחסון והעתקה של נתוני משתמש על מנת להציג אותם לחברים אחרים, לאחסן אותם, לבצע גיבויים וכו'. הסכמה להסכם זה מעניקה ל SwingersIL.com את ההרשאה לעשות זאת ומעניקה כל זכויות כאלה הנחוצות כדי לספק את שירות לכל המשתמשים. זה כולל גם לאפשר לנו להשתמש בספקי שירות של צד שלישי בתפעול ובניהול השירות והזכויות המוענקות לנו בהרחבה לצדדים שלישיים אלו במידה הדרושה על מנת שהשירות יינתן. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לתוכן של נתוני המשתמש, ולכל התקשורת בזמן השימוש בשירותים.SwingersIL.com אינו אחראי לדיוק, ההתאמה או החוקיות של נתוני המשתמש או כל מידע אחר שמשתמשים יוכלו לגשת אליו באמצעות השירותים. השירותים מספקים תכונות המאפשרות למשתמשים לשתף נתוני משתמשים וחומרים אחרים עם אחרים או לפרסם אותם בפומבי. אנא חשבו היטב מה משותף או מפורסם. כמשתמש בשירות, אתה מבין, מייצג, מתחייב ומסכים כי;1 כל התיאורים, התמונות, המידע ושאר התוכן בפרופיל החבר שלך יהיו ייצוג והצגה אמיתית, מדויקת ועדכנית של עצמך. 2. אתה האחראי הבלעדי לכל תוכן שאתה מפרסם בשירות ו/או מעביר לאחרים. 3. לעולם לא תפרסם תוכן המתאר כל אדם או אנשים שלא היו בני 18 לפחות בזמן יצירת התוכן. 4. השימוש שלך בשירות, בין אם אתה מפרסם או צפייה במשהו בו, כמו גם כל תקשורת ו/או אינטראקציה שיש לך עם אחרים, הוא וולונטרי לחלוטין; אתה יכול להפסיק את השימוש שלך בשירות בכל עת, ואין שום דבר שמכריח אותך להשתתף. אתה האחראי הבלעדי לתוכן שאתה צופה ו/או מפרסם, ולאינטראקציות שלך עם אחרים. 5. אתה תהיה האחראי הבלעדי להגדרה, ניהול ואבטחת הסיסמאות שלך, ואתה אחראי באופן מלא לכל הפעילויות המתרחשות תחת שם המשתמש והסיסמה שלך. 6. SwingersIL.com אינו מנחה את השירות. עם זאת, אנו עשויים, ישירות או באמצעות הנציגים המורשים שלנו, וללא כל צורך בהסבר או סיבה, לסקור, להשעות ו/או למחוק כל דבר שתפרסם. 7. אנו עשויים לפי שיקול דעתנו, וללא הודעה מוקדמת, להיכנס לחשבונך כדי לסקור טקסט, תמונות, אודיו ווידאו, אפילו כאלה שאינם זמינים לציבור הרחב כדי לבדוק אם הם עומדים בסטנדרטים המצוינים כאן ולנקוט פעולה מתאימה. אני. חשבונות חברים אינם ניתנים להעברה. כל חשבון שאתה יוצר מיועד לשימוש בלעדי על ידך ולמענך, וצריך להוות ייצוג אמיתי ומדויק של עצמך. 8. כל שימוש לרעה באתר או בקהילה, עלול לגרום להשעיה או סיום ומחיקת חשבונך. 9. אתה מסכים שהודעות ומדיניות אחרות שנמצאות במקומות אחרים באתר (למשל "מדיניות תמונות", "תנאים והגבלות של הקהילה", "כללי פרסום צד", "הודעת פרטיות" וכו') משולבות בזאת בהסכם זה. 10. אתה מסכים לא לקבל גישה בלתי מורשית לשירות, לחשבונות של משתמשים אחרים, לשמות, למידע אישי מזהה או למחשבים אחרים, לאתרים או דפים אחרים, המחוברים או מקושרים לשירות או להשתמש בשירות בכל דרך שהיא מפרה או אינה עולה בקנה אחד עם תנאים והגבלות של הסכם זה. 11. אתה מסכים לא לשנות, לשבש, לפגום, לשנות או להפריע לשימוש, בתכונות, בפונקציות, בתפעול או בתחזוקה של השירות או בזכויות או השימוש וההנאה מהשירות על ידי כל אדם, חברה או מפעל אחר. 12. חברים לא יטרידו, יתעללו או יעלבו חברים אחרים ולא ישתמשו במילים, שמות או ביטויים פוגעניים או מגונים בכל דבר מהתקשורת שלהם. חברים מכירים ומסכימים שכל התוכן המיוצר על ידי אתר זה או חבריו הופך לקניין המוחשי והרוחני של SwingersIL.com ומוגן בזכויות יוצרים בהתאם.

מדיניות זכויות יוצרים
כל התמונות, הכתבים והתכנים המתפרסמים בשירות, או המשמשים ליצירת השירות, מוגנים בזכויות יוצרים. אתה אחראי באופן בלעדי למה שאתה מפרסם בשירות. אתה מתחייב ומצהיר שלא תפרסם, תפיץ, תשכפל או תשכפל בכל דרך שהיא חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים או מידע קנייני אחר מבלי לקבל את הסכמת הבעלים של הזכויות הקנייניות הללו מראש ובכתב. יתר על כן, על ידי פרסום כל תוכן, אתה מעניק בזאת ל SwingersIL.com רישיון עולמי לא בלעדי, ללא תמלוגים, בתשלום מלא, תמידי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר, לשימוש, לשכפל, לשנות, לפרסם, לערוך, להתאים, ליצור יצירות נגזרות, לתרגם, להפיץ, לבצע, להציג ולנצל באופן אחר את התוכן הזה ואת כל הרכיבים שלו לבד או כחלק מיצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה, בין אם ידועה כעת או שפותחה או התגלתה להלן, בקשר עם השירות, לרבות ללא הגבלה לקידום והפצה מחדש של חלק מהשירות או את כולו (ועבודות נגזרות ממנו) בכל פורמט מדיה ובאמצעות ערוצי מדיה כלשהם, וכן מתן רישיון והענקת רישיון משנה לזכויות אלו באמצעות מספר רבדים של רישיונות משנה, והכל ללא כל הודעה או חובה אתה, או פיצוי נוסף, ייחוס או אחר, למעט הפרסום הנלווה של שם המשתמש שלך בפרופיל. אתה גם מסכים שאנשים שצופים בדברים שפרסמת יכולים בקלות בעצמם ליצור עותקים של תוכן זה, גם אם לא, ולכן אתה משחרר בזאת את SwingersIL.com מכל ציפייה או מחויבות ליצור, לרכוש או לפרוס טכנולוגיה כדי למנוע העתקה בלתי מורשית כזו. ושמנועי חיפוש שונים עשויים לעכביש, להוסיף לאינדקס ולהציג חלק מהתוכן שלך או את כולו.

סכסוכי חברים
SwingersIL.com אינו מנחה את התוכן של המשתמשים. אתה עלול למצוא משתמשים אחרים שתוכן פוגעני, מזיק, לא מדויק או מטעה. אנא השתמש בזהירות, בשכל הישר ובבטיחות בעת השימוש בשירות. אתה האחראי הבלעדי לאינטראקציות שלך עם משתמשים אחרים. מכיוון ש SwingersIL.com אינו מעורב באינטראקציות של משתמשים, אם יש לך מחלוקת עם משתמש אחד או יותר שפרסמו, צפו או השתמשו בתוכן בשירות, אתה משחרר בזאת את SwingersIL.com לרבות נושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים, החברות הבנות שלו. ועובדים, מתביעות, דרישות ונזקים (ממשיים ותוצאותיים) מכל סוג וטבע, ידועים ולא ידועים, חשודים ובלתי חשודים, נחשפים ובלתי נחשפים, הנובעים או קשורים בכל דרך למחלוקות כאמור.

שירות לא מנחה
SwingersIL.com מספק את הטכנולוגיה והתשתית עבור השירות באופן דומה לאופן שבו חברת טלפון מספקת את הטכנולוגיה והתשתית שלה ללקוחותיה. כמוהם, אנחנו לא עוקבים אחר התקשורת. אנשים יכולים לפרסם כל תוכן שהם רוצים. עם זאת, אנו קובעים סטנדרטים של התנהגות. כל משתמש שיימצא מפר סטנדרטים אלו יתכן וינקטו נגדו פעולות ללא הודעה מוקדמת, החל ממחיקת תוכן, דרך מחיקת פרופילים שלמים, חסימה מהשירות ואפילו הפניות לרשויות אכיפת החוק. ובעוד ש SwingersIL.com אינו מנחה את השירות באופן רשמי, אנו עשויים לבחון את הטקסט של הפרופיל, התמונות, התמונות של החברים, ואנו עשויים לסקור באופן אקראי או ספציפי תגובות, דואר אלקטרוני, מסיבות ותוכן אחר, לרבות אלה המוגנים בסיסמה אחרת. לציבור הרחב או מוסתר כדי לבדוק עמידה בתקנים האמורים כאן; שאתר SwingersIL.com רשאי לעשות זאת, המשתמש מסכים שהדבר אינו מהווה בשום אופן התחייבות או ציפייה שאתר SwingersIL.com יעשה זאת, וככזה, המשתמש לא יסתמך על SwingersIL.com כדי למתן או לשמור בדרך אחרת את השירות בטל מכל תוכן לא חוקי, אסור או מעורר התנגדות אחרת אתר SwingersIL.com אינו נושא באחריות לכל תוכן, אין חובה לשנות או להסיר כל תוכן בלתי הולם, ואין אחריות להתנהלות של משתמש כלשהו ("משתמש" כולל אותך, זה כולל חברים אחרים, וכולל לא חברים שניגשים ל- אולי אפילו תורם תוכן). השירות מכיל שירותים מרובי משתמשים, משתתפים, לרבות אך לא רק פורומים, בלוגים, קהילות, מסיבות והזמנות, ומתקני הודעות ותקשורת אחרים שעשויים לספק לך ולמשתמשים אחרים הזדמנות להחליף מידע, רעיונות, קבצים, הודעות, שידורים ותוכן עם משתמשים אחרים. כולל הגשת תמונות, טקסט ותקשורת אחרת שנשלחה על ידך ומשתמשים אחרים ושיתוף ו/או פרסום של הגשות כאלה. אתה מבין שבין אם הגשות כאלה מתפרסמות ובין אם ל, SwingersIL.com אינו מבטיח סודיות כלשהי ביחס להגשות כלשהן. פורומים, כמו גם כל ההיבטים האחרים של השירות, כולל כתובת ה-IP שלך, אינם מובטחים להיות מאובטחים או פרטיים ועליך להניח שהתוכן, המידע וההגשות שלך ניתנים לקריאה ואף להעתקה על ידי אחרים, עם או בלי ידיעתך או רשות. למרות שלתכונה מסוימת באתר עשויה להיות מדיניות של חברות מוגבלת או גישה מוגבלת, לאתר SwingersIL.com לא תהיה כל אחריות אם אנשים לא מורשים בכל זאת ישיגו גישה לתוכן שלך או למידע אחר. השימוש שלך בשירות הוא על אחריותך בלבד. בהבנתך, הנך מאשר ומסכים שתוכן שמקורו בכל חבר הוא באחריות הבלעדית של האדם/ים המשויכים לשם הפרופיל הזה. המשמעות היא שאתה, ולא אנחנו, אחראים לחלוטין להשלכות של כל התוכן שלך בשירות. התוכן אינו משקף את הדעות שלSwingersIL.com , ובשום מקרה לא תהיה או תתפרש ל- SwingersIL.com כל אחריות או חובות עבור או בקשר עם כל תוכן שהוא; עם זאת, אם נקבע, לפי שיקול דעתנו ושיקול דעתנו הבלעדי, שכל תוכן מפר או עלול להפר כל אחד מתנאי הסכם זה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בכל עת ומבלי להגביל את כל הזכויות האחרות שיש לנו במסגרת הסכם זה, בחוק או בהגינות, כדי: (א) לסרב לאפשר לך להשתמש בשירות; (ב) להסיר ולמחוק תוכן; (ג) לשלול את יכולתך להשתמש בשירות; ו/או (ד) להשתמש בכל אמצעי טכנולוגי, משפטי, תפעולי או אחר העומד לרשותנו כדי לאכוף את הוראות הסכם זה, לרבות, ללא הגבלה, חסימת כתובות IP ספציפיות או השעיה או מחיקה של חשבונך בשירות.

סיום
הסכם זה יישאר בתוקף ובתוקף כל עוד אתה משתמש בשירות. אתה רשאי להפסיק את השימוש שלך בכל עת ומכל סיבה. כמו כן, אתר SwingersIL.com רשאי לסיים את החשבונות שלך ו/או למחוק תוכן אם הוא יקבע שהפרת את הכללים והתנאים כאמור בהסכם תנאים והגבלות זה. נתוני פרופיל במנויים שפג תוקפם ובחשבון לא פעיל יימחקו אם לא יהיו פעילויות במהלך 365 הימים האחרונים. אם החברות תופסק מסיבה כלשהי, בין אם על ידי אתר SwingersIL.com או על ידי החבר, לא יינתן החזר עבור כל חלק ששולם מראש מדמי החברות.

כתב ויתור על אחריות
השירות עשוי לפעמים לבטל תחזוקה מתוזמנת או חירום עקב עדכונים או סיבות אחרות שאינן בשליטתנו . אתר SwingersIL.com יעשה כל מאמץ סביר לספק הודעה מוקדמת על כל הפרעה בשירות. SwingersIL.com אינו נושא באחריות לכל פעולות או הצהרות של מי מהחברים בה, וגם לא לפעולות הנובעות מפעולות לא חוקיות או בלתי אחראיות של מי מחבריה או לכל פעולות של צד שלישי כלשהו הנובעות מהחברות באתר SwingersIL.com . השירות הניתן הוא בסיס 'כפי שנראה' ובגלל המגוון העצום של קריטריונים לבחירה והתאמה אינו מציע שום ערובה לכך שיימצאו התאמות מתאימות SwingersIL.com , ישתדל לספק רמת שירות כפי שמצוין בכל החומרים שפורסמו. SwingersIL.com מסכים כמיטב יכולתה לשמור על פרטיות כל מידע שנשלח על ידי חברים שאינו לתצוגה פומבית אך, עם זאת, אינו יכול לשאת באחריות לכל פעולות בלתי חוקיות של צד שלישי כלשהו אשר מפר הסכם זה. המשתמשים מכירים בכך שSwingersIL.com אינו מתחייב שהשירות יהיה ללא הפרעה, בזמן, מאובטח, נטול שגיאות או נטול וירוסים, וגם לא נותן אחריות כלשהי לגבי התוצאות שאולי יושגו מהמשתמש ומהמשתמש. מידע, ייעוץ או שירותים שהושגו. SwingersIL.com אינו אחראי לכל תוכן משתמש המתפרסם בשירות, או בקשר לשירות, בין אם על ידך או על ידי חברים או משתמשים אחרים. SwingersIL.com אינה אחראית להתנהלות, בין אם מקוונת או לא מקוונת, של כל חבר או משתמש בשירות.SwingersIL.com אינו נושא באחריות לכל שגיאה, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או שידור, כשל בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה לא מורשית או שינוי של השירות, התוכן או כל תקשורת של חבר או משתמש אחר. שירות ו/או כל תכונות שלו עלולים בכל עת להיכשל או להיות כפופים לפריצת מחשבים, העתקה או פישינג (כולל כתובת ה-IP שלך וSwingersIL.com מתנער מכל אחריות לאירועים מסוג זה ואינו מציג מצגים לגבי האבטחה או הקביעות של כל נתונים, כולל גיבויים. SwingersIL.com אינה אחראית לכל בעיה או תקלה טכנית של כל רשת טלפון או קווי נתונים, מערכות מחשב, ציוד רשת, שרתי מחשב וציוד קשור, תוכנה, כשל בדוא"ל או עומס תנועה באינטרנט או בכל אתר אינטרנט או שילוב ביניהם, אשר גורם או עלול לגרום לפציעה או נזק למשתמש או לכל אדם אחר. בשום פנים ואופן לא יהיה SwingersIL.com אחראי לכל אובדן או נזק, לרבות אך לא רק פציעה אישית או מוות, הנובעים מהשימוש שלך בשירות, כל תוכן שמתפרסם בשירות או מועבר למשתמש או ממנו, כל חוסר באינטרנט או אבטחה לא מקוונת, או כל אינטראקציה בין משתמש לאחרים, בין אם מקוונים או לא מקוונים. העובדה ש- SwingersIL.com רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לסקור תמונות ו/או תוכן אחר, ואף עשוי למחוק תוכן כלשהו מהמערכת לפני או לאחר פרסומו, אינו מרמז בשום אופן ש SwingersIL.com צפוי או מחויב לעשות זאת. השירות מסופק "כמו שהוא" ו SwingersIL.com מתנער מכל אחריות או תנאים, מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים, כולל, אך לא מוגבל, אחריות משתמעת, תנאי סחירות/כשירות, למטרה מסוימת. מבלי להגביל את הכלליות של האמור לעיל, SwingersIL.com אינו נותן אחריות כלשהי ביחס לשירותיה. יתרה מכך, SwingersIL.com אינו אחראי לכל תוכן המסופק על ידי צדדים שלישיים כלשהם (כולל, אך לא מוגבל למשתמשים, נותני רישיונות, בעלי רישיונות, שותפים, מועדונים, סוכנויות נסיעות, מקדמי צדדים, מפרסמים, מפרסמים שאינם מפרסמים), וגם לא עבור כל אתרי צד שלישי שניתן לקשר אליהם מהשירות. הערה מיוחדת בנוגע לחברים "מאומתים": כאשר חבר מקבל "תוקף" זה לא מהווה אישור פורמלי או ערבות מכל סוג שהוא על ידי SwingersIL.com, על ידי כל חבר ב SwingersIL.com או על ידי צד שלישי כלשהו; זה לא אומר שנסענו באופן אישי לביתם, ראיינו אותם, ביקשנו מנוטריון לאשר אותם, להריץ בדיקות רקע ו/או להתקין ביומטריה במחשב שלהם. אז אין להחשיב זאת מעבר לנתונים המוצגים. אנחנו לא שומרים רשומות של אישורים, וגם לא נתונים תומכים. זוהי פשוט עוד תכונה שאינה מנוהלת של השירות. SwingersIL.com אינה נושאת בשום אחריות לכל בעיה הנובעת מהסתמכות כלשהי על התכונה "המאומתת" של השירות.

הגבלת אחריות
בשום מקרה SwingersIL.com לא יהיה אחראי כלפי המשתמש או כל צד שלישי לכל נזק עקיף, מקרי, תוצאתי, מיוחד, למופת או עונשי הנובע משימוש כלשהו בשירות, או מהביצועים של הביצועים. ו/או המשתמשים, השותפים, הסוכנים או הנציגים המורשים שלו תחת כל הוראה של הסכם זה, גם אם הודיעו לSwingersIL.com על האפשרות של נזקים כאלה. וגם לא בגין טעויות כלשהן כגון התרת או אי אישור של כל תוכן. וגם לא בגין מעשים או מחדלים של כל צד שלישי, גם אם אדם או עסק כזה הופנו על ידי SwingersIL.com . על אף כל דבר בהסכם זה להיפך, סעיף זה לא יגביל את חובתו של מי מהצדדים כלפי האחר בגין התנהגות בלתי הולמת וזדונית או מילוי כל התחייבויות שיפוי להלן. יתרה מכך, מוסכם בזאת כי החבות הבלעדית של SwingersIL.com כלפי המשתמש מכל סיבה שהיא, וללא קשר לצורת הפעולה, תהיה מוגבלת בכל עת לסכום הכספי ששולם, אם בכלל, עבור משתמשSwingersIL.com השירות במהלך תקופת השימוש של המשתמש. המשתמש הרשום, הלקוח, לוקח על עצמו את כל הסיכונים בשימוש שלך באתר ובשירות, ובכל התכונות שלהם (למשל אלבומי תמונות, קהילות, דואר אלקטרוני, פרטי פרופיל, מפגשים, מסיבות וכו'). זה כולל, ללא הגבלה, כל פרטיות, זהות, זכויות יוצרים, נזקים רגשיים, כלכליים ו/או פיזיים שעלולים להיגרם לך. על אף כל טענה לפיה שירות האתר הניתן בהסכם זה לא יצליח ולא ישיג את מטרתו המהותית, אתה מאשר ומסכים במפורש שהסעד הבלעדי שלך עבור כל אובדן או נזק יהיה הודעה ממך, המבקשת לתקן או להחליף שירותים לקויים על פי הסכם זה. ואם התיקון, או החלפה אינם אפשריים מבחינה מסחרית, נוכל להחזיר את הכספים ששילמו בפועל על ידך עבור השירותים ו/או המוצרים המעורבים ולסיים. כמו כן, להפסיק את הרישום והשימוש שלך בשירות. בנוסף, עליך להבין ולהכיר בכך שהיכולת של השירות, במצטבר עבור כל משתמש, מוגבלת וייתכן שחלק מההודעות והשידורים לא יעובדו בזמן או בכלל, וחלק מהשירותים, התכונות או הפונקציות עשויות להיות מוגבלות או מעוכבות או להיות בלתי ניתנות להפעלה לחלוטין. כתוצאה מכך, אתה מאשר ומסכים ש SwingersIL.com לא לוקח על עצמו שום אחריות או מחויבות לשדר, לעבד, לאחסן, לקבל, לספק או לאבטח עסקאות או תוכן או כתובות IP ואינה אחראי לכל כשל או עיכוב הקשורים לתוכן כלשהו או אחר. מידע ומומלץ לך בזאת במפורש לא להסתמך על עמידה בזמנים או על ביצוע השירות לכל דבר.

יישוב סכסוכים/בוררות
אנא קרא בעיון:
על מנת לזרז ולשלוט בעלות המחלוקות, המשתמשים ו SwingersIL.com עליך להסכים שכל טענה משפטית או שוויונית הנובעת או קשורה בכל דרך לשימוש של המשתמשים בשירותים או בתנאי שירות זה, תיפתר כדלקמן: החלטה לא רשמית. תחילה ננסה לפתור כל תביעה באופן לא פורמלי. שני הצדדים אינם רשאים להתחיל בהליך רשמי לפחות 30 יום לאחר הודעה רשמית על התביעה בכתב. הודעה על התביעה תכלול הצהרה בכתב הכוללת את השם, הכתובת ופרטי ההתקשרות של הצד, את העובדות הגורמות למחלוקת, לתביעה או למחלוקת ואת הסעד המבוקש. החלטה פורמלית. אם לא נוכל לפתור תביעה באופן לא פורמלי, כל תביעה הנטענת תיפתר רק בבוררות מחייבת ולא בבתי משפט בעלי סמכות שיפוט כללית. לא תוגש תביעה אזרחית הנוגעת למחלוקת כלשהי המתעוררת במסגרת הסכם זה בפני כל בית משפט וכל המחלוקות הללו יועברו לבוררות סופית ומחייבת על ידי פאנל של שלושה אנשים. כל צד יבחר בורר אחד, אשר בתורו יבחר בורר שלישי. כל העלויות וההוצאות של הבוררות, לרבות שכר טרחת עורך דין בפועל, יחולקו בין הצדדים לפי שיקול דעת הבוררים. ניתן לאשר את פסק הבוררים הנובע מבוררות כזו ולהיכנס כפסק דין סופי בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת ולאכוף בהתאם. יתרה מכך, הצדדים מסכימים לכך במפורש שההליך לבוררות וקבלת פסק על פיו יהיו תנאי מתלה להגשת או קיום כל תובענה בכל בית משפט ביחס לכל מחלוקת שתתעורר על פי הסכם זה, למעט הקמת תביעה אזרחית. לשמור על הסטטוס קוו במהלך תהליך הבוררות.

שיפוי
אתה מסכים לשפות את SwingersIL.com מכל הפסד, חבות, תביעה או דרישה, לרבות שכר טרחת עורך דין סביר, שנעשו על ידי כל צד שלישי עקב או הנובע מהשימוש שלך בשירות תוך הפרה של הסכם זה ו/או הנובעים מהפרה של הוראה כלשהי בהסכם זה. חובת הגנה ושיפוי זו תישארנה לאחר סיום הסכם זה והשימוש שלך בשירות SwingersIL.com . שומרת לעצמה את הזכות לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית של כל עניין הכפוף לשיפוי לפי סעיף זה. במקרה כזה, אתה מסכים לשתף פעולה עם כל בקשה סבירה שתסייע בהגנה של SwingersIL.com בנושאים כאלה.

בחירת חוק ופורום
התנאים וההסכם יחולו וייאכפו על ידי דיני מדינת ישראל ללא התחשבות בהתנגשות החוק שלה. כל אחד מהמשתמשים מוותר על כל זכות שתהיה לו להתנגד לשיטה או לסמכות השיפוט עבור תביעה או מחלוקת כאמור. בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים, הצד המנצח יהיה זכאי לקבל פיצויים בתוספת שכר טרחת עו"ד סביר, והחלטת הבורר תהיה סופית, מחייבת וניתנת לאכיפה בכל בית משפט.

זכויות קנייניות של SwingersIL.com
SwingersIL.com מחזיקה ושומרת על כל הזכויות הקנייניות בשירות ובתוכן שהיא מפרסמת בשמו, כמו גם כל קוד התכנות, עיצובי ממשק המשתמש, מתודולוגיות מסד הנתונים ועיצוב המערכות. השירות מכיל גם חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קנייניות אחרות וקניין של SwingersIL.com. למעט מידע זה שנמצא ברשות הרבים או שקיבלת אישור בכתב, אינך רשאי להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להפיץ, לבצע, להציג, לשכפל, לשכפל או למכור מידע קנייני כזה. יתרה מזאתSwingersIL.com , שומרת על הזכות לשלוח לך הודעות דוא"ל תקופתיות, בתדירות שנקבעה אך ורק על ידי SwingersIL.com אשר עשויות לכלול פרסומות מ-SwingersIL.com ומצדדים שלישיים. קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי השירות מכיל קישורים לאתרי צד שלישי ("אתרים מקושרים"). האתרים המקושרים אינם בשליטת SwingersIL.com והמשתמש מסכים במפורש ש-SwingersIL.com אינה אחראית לתוכן באתר מקושר כלשהו; לרבות, ללא הגבלה, כל מה שמתפרסם באתר מקושר, כל שינוי או עדכונים באתר מקושר, ואפילו לא אם האתר המקושר פועל כראוי. המראה, הזמינות או השימוש שלך באתרים מקושרים אינם מהווים אישור מצד, ואינם כרוכים בחובות, אחריות או חבות מצד SwingersIL.com. החברות הקשורות לה או כל אחד מהנושאים, הדירקטורים, העובדים שלהם או שלהם. קבלנים, שותפים, סוכנים, נציגים, נותני רישיונות, ספקים ונותני שירותים, יורשים ומקצים מורשים. אתה אחראי באופן אישי לצפייה ולציות למדיניות הפרטיות ולהסכמי השימוש המפורסמים בכל אתר מקושר שבו אתה מבקר. יתר על כן, כל פעילות או עסקאות עם צדדים שלישיים (כולל מפרסמים) המקושרים אליהם מהשירות, וכל תנאים, אחריות או מצגים הקשורים לעסקים כאלה, הינם אך ורק בינך לבין הצד השלישי, SwingersIL.com לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות לכל חלק מכל פעילות או עסקאות כאלה.